Information fra Bestyrelsen

Beboerrabat i Hørsholm Farvecenter

Beboere der er medlemmer af Grundejerforeningen kan få rabat i Hørsholm Farvecenter. For at opnå rabatten skal man medbringe en skrivelse. I denne står der også hvad der gives rabat på. Skriv en mail til formanden hvis du gerne vil modtage skrivelsen.

Plankeværk og hække – kommunen øger fokus…

Fredensborg Kommune øger tilsynet med ulovligt opsatte hegn i villaområder. Læs mere i denne artikel: https://sn.dk/Fredensborg/AEstetikken-i-nogle-villaomraader-er-loebet-loebsk/artikel/893463

Der henvises i øvrigt til bestemmelserne (deklarationen) for Holtebakken her (side 3 stk. 9):  http://www.holtebakken.dk/information-fra-kommunen/

Henvendelse fra Politiet

‘Politiet er interesseret at vide, hvor vi kan indhente videoovervågning i forbindelse med hvis en større hændelse indtræffer i fremtiden. Det er ikke kun vigtigt for os at få viden om virksomheders videoovervågning, det er lige så vigtigt  i efterforskningsmæssig henseende at vide, at du som privat person har videoovervågning. Registrer derfor både jeres private kameraer, men også hvis I ejer en virksomhed.’

Kameraer kan registreres her: www.politi.dk/kamera

Velkommen

Her på siden har du en række muligheder for at få vigtig information om grundejerforeningen og dens virke. Men der er også henvisninger til relevante oplysninger for husejerne til hjælp i forskellige situationer.

Historien

Holtebakken blev til i 1961/62, og er en bebyggelse med 55 semi-rækkehuse i Niverød, 2990 Nivå, som på denne tid var en del af Karlebo Kommune. Efter Kommunalreformen er Niverød blevet en del af Fredensborg Kommune.

Bebyggelsen blev i sin tid opført på jorden af ‘Holtegård’ –  heraf navnet. Gården eksisterer ikke mere, så det eneste der erindrer herom er navnet.