Kommune:

Fredensborg Kommune med rådhus i Kokkedal.

Telefon: 7256 5000

http://www.fredensborg.dk